Tradiční betlémy z pálené hlíny

Betlém zobrazuje postavy a scény, zpracovávané v českých betlémech tradičně po několik staletí. Najdeme zde ústřední scénu, postavy tří králů, skupiny darovníků a pastýřů, ale např. i obyvatel při běžné denní (např. zemědělské) činnosti.

Betlém zachycuje také některé další scény z života Ježíše Krista - útěk do Egypta, snímání z kříže, Maria oplakávající mrtvého Krista.

Postavy jsou zobrazeny v dobovém oblečení, realisticky, pojetí betlému se vyhýbá jakékoli stylizaci či aktualizaci (např. přenášení děje do střední Evropy).

Betlém se skládá z dílů o velikosti zhruba 10/15 x 12 cm, instalováno večerní osvětlení.